April 2007

Curriculum Vitae

 Jette Friis O’Bróin

 

Gennem mere end 20 år har jeg arbejdet med journalistik, medietræning kommunikationsrådgivning, , projekter samt  filmproduktion.

I de senere år har jeg endvidere udviklet og undervist på en række kurser indenfor projektarbejde, kommunikation, presse-håndtering og gennemslagskraft for kvinder.

Opgaver med udvikling, implementering og ledelse af informations-kampagner på kryds og tværs af lokale og centrale kræfter i et samarbejde mellem det offentlige, det private erhvervsliv og frivillige netværk – både indenfor AIDS information, Natteravne,  kriminalitetsforebyggelse, integration af etniske minoriteter og for flere sygdomsbekæmpende organisationer – har fyldt en del i mit arbejdsliv gennem årene.

For tiden skriver jeg på en kombineret håndbog og portrætbog for selvstændige og iværksættere. Bogen udkommer på Schultz forlag i september 2007.


Jeg er selvstændig med egen virksomhed ” Jette Friis O’Bróin Kommunikation” og arbejder i netværk omkring forskellige projekter – således er jeg blandt andet partner i produktionsselskabet ”Kommunikatos”, ”Kommunikations-Eksperterne”  og  ”Jette & Jette Kommunikation”.

Hertil kommer forskellige netværksrelationer med blandt andet grafikere, filmfolk, journalister, tekstforfattere, konsulenter, medietrænere, undervisere, reklame- og marketingsfolk.

2007

 • På opfordring af Schultz Forlag skriver jeg på en kombineret håndbog og portrætbog for selvstændige og iværksættere. Udover egne gode råd om blandt andet kommunikation, medier  mm interviewer jeg mere end 15 succesfulde  erhvervsfolk. Bogen udkommer den 27.september 2007.
 • For Det Etiske Råd har jeg løst forskellige kommunikationsopgaver med medierådgivning, pressemøder mm. Samarbejdet med Det Etiske Råd fungerer på 8. år.

 • For Fonden Realdania producerer jeg to film om Performers House i Silkeborg og Sjakket i København. Jeg arbejder sammen med en fotograf og er selv aktiv producent, journalist og med i redigeringsarbejdet.
 • For Realea producerer jeg en film om  Det Herboeske Enkefrue kloster i Stormgade i København. Her interviewer jeg 5 kvinder henover to år og skildrer et større restaureringsarbejde af den bevaringsværdige ejendom.

 • Sammen med en kollega Jette Ravn og SSP i to kommuner har jeg udviklet et projekt omkring fælles forældreansvar. Hvis vi får den endelige finansiering på plads – skal projektet gennemføres i 2008  i fire skoleklasser.
 • Løbende gennemfører jeg endvidere to rådgivnings forløb med en medarbejder hos DONG Energy og en tryllekunstner/jonglør/entertainer.

2006

 • Jeg var tilknyttet Det Etiske Råd fast gennem en længere periode, hvor jeg løste flere forskellige kommunikations- og medierådgivningsopgaver.

 • For Fonden Realdania producerede jeg en film om Bispebjerg Bakke byggeriet med interviews med bl.a billedhugger Bjørn Nørgaard.

 • For HK udviklede jeg og gennemførte to kursusforløb for tillidsfolk ”Kaptajn i eget liv I og II” .Kurserne handlede om kommunikation, gennemslagskraft og ansvar/styring af eget liv.
 • For Gigtforeningen bidrog jeg med input til kommunikationsstrategi og handlingsplaner for foreningens kommunikationsarbejde

 • For LIC (Lærernes Indkøbs Central) bidrog jeg med rådgivning og oplæg for bestyrelsen (DK og Sverige)  omkring kommunikation, mediesamarbejde og krisehåndtering i forhold til medierne.
 • Sammen med kommunikationsrådgiver Erik Ove rådgav jeg Sundhedsstyrelsens direktion omkring mediehåndtering af  Fugleinfluenza-problematikken.

 
2005

 • Udvikling og gennemførelse af et længerevarende kursusforløb for ca 15 beboerrådgivere. I forbindelse hermed har jeg også produceret kursusmaterialet.

 • For BRFkredit har jeg fungeret som projektleder af et større integrationsprojekt  ”PÅ TVÆRS” -  med projekter i blandt andet Haslev og Sønderborg.

 • For Fonden Realdanmark har jeg produceret 7 film – dels om livskvalitet og dels små portrætter af kulturprojekter rundt omkring i landet.
 • For Det Etiske Råd har jeg arbejdet med  opgaver indenfor kommunikation og presserådgivning.

 • For Fødevarestyrelsen har jeg udviklet og gennemført kursus i kommunikation og pressehåndtering for medarbejdere på lokalt plan.

 • For HK har jeg gennemført en række kurser i gennemslagskraft og personlig branding .

 • For Gigtforeningen har jeg gennemført kursusforløb i medietræning og kommunikation.

 • For Elsam og Arbejds-Formidlingen i København har jeg gennemført coach-forløb for medarbejdere/klienter. 
 • I løbet af året har jeg også gennemført en række foredrag med titlen: ”Gennemslagskraft og personlig branding” for foreninger, advokatsammenslutninger og andre.

 
2004

 • I BRFkredit har jeg arbejdet som udvikler, rådgiver og projektleder på et omfattende integrationsprojekt i forskellige almene boligområder rundt omkring i landet.

 • I samarbejde med en fotograf Lars Winding har jeg produceret film om forskellige integrationstiltag.

 • For Nykøbing F.Boligselskab har jeg fungeret som projektleder på et større Bypulje-projekt  i Lindholmkvarteret i Nykøbing F. Projektet blev afsluttet i 2004 . Projektet bestod af 3 del-projekter: Jobs til beboere i boligområdet, støtte til udvalgte familier, styrkelse af foreningslivet.

 • Jeg har i forbindelse med Bypulje projektet udarbejdet forskellige konferencer, evalueringsmøder, rapporter, film og informationsmateriale . Projektet er udvalgt til præsentation i et katalog over mønsterprojekter i forbindelse med Bypuljen
 • For Det etiske Råd har jeg arbejdet med kommunikations- og presserådgivning i forbindelse med flere projekter – blandt andet projekt for unge, konferencer og pressemøder.

2003 - 2002

 • Som projektleder for en storstilet informationskampagne for Scleroseforeningen havde jeg i foråret 2002 ansvaret for udvikling og implementering af  elementerne i informationskampagnen, der bestod af
  • Husstandsomdelt pjece
  • TV spots på TV2
  • OBS på DR
  • Pressekampagne i en måned overfor landsdækkende og regionale dag- og fagblade samt dameblade og elektroniske medier
  • Udvikling af lokale tiltag og  undervisning af frivillige
  • Produktion af udstillingsmateriale – stande m.m.

 • For Landsforeningen Ældre Sagen har jeg fungeret som rådgiver og konsulent – blandt andet i forbindelse med gennemførelse af et større Hjemmeside projekt og ansættelse af ny kommunikationschef.

 • For Fonden Realdania har jeg været tilknyttet projekt Bedre Byrum i en udviklingsgruppe og skrevet et kapitel i en bog om Bedre Byrum i Danmark. Ligeledes har jeg produceret en film i samarbejde med Lars Winding til brug for en konference og efterfølgende forskellige debatarrangementer.
 • For BRFkredit har jeg i  hele 2002 og 2003 været projektleder i det såkaldte ” På Tværs” projekt, der handler om at skabe øget trivsel i større almene boligområder, herunder at udvikle og implementere integrationsprojekter. I 2002 og 2003 har arbejdet i dette projekt primært været i Nykøbing og Haslev.
 • Herudover har jeg i foråret 2003 overtaget projektledelsen i et Bypulje-projekt finansieret af  det nuværende Integrationsministerium. Projektet tager udgangspunkt i et meget belastet boligområde i Nykøbing Falster – Lindholm kvarteret.

 • Lars Winding og jeg har gennemført forskellige mindre filmprojekter i forbindelse med projekterne i Haslev og Nykøbing.

 • For Det Etiske Råd har jeg siden 1999  løbende fungeret som fast kommunikationsrådgiver og stået for kommunikationsarbejdet i forbindelse med offentliggørelse af rapporter og konferencer.

2002 - 2001

 • I februar 2001 etablerede jeg i samarbejde med fotograf Lars Winding ”Kommunikatos” og opsagde i den forbindelse associeringsaftalen med Jøp, Ove & Myrthu for at hellige mig kampagner og netværkskommunikation indenfor forebyggelse og social ansvarlighed – og få mere tid til at medvirke i udvikling af film- og videoproduktioner.

 • For Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd  har jeg sammen med Lars Winding udviklet og gennemført en kampagne omkring kvindelige cyklister i 20’erne. Kampagnen indeholder TV-spot til TV-2 og OBS samt udsendelse af 100.000 postkort med en konkurrence til alle parfumerier, Matas og stormagasiner i Storkøbenhavn – samt uddeling af postkort på gader og i cafe’er.  Hele distributionen er gennemført i samarbejde med Lancome.

2001 - 1997

 • Siden september 1997 associeret  kommunikationsrådgiver i Bureauet Jøp, Ove & Myrthu ApS, hvor jeg har arbejdet med rådgivning for organisationer og virksomheder, medvirket i medietræning af erhvervs- og organisationsfolk samt redigeret og skrevet artikler til forskellige danske og internationale magasiner.

 • Mine arbejdsopgaver i Jøp, Ove & Myrthu har blandt andet bestået i udvikling og implementering af et større projekt ”Inderst Inde” omkring den enkeltes sociale ansvar. Projektet blev udviklet  for Forsikringsvirksomheden Skandia. Elementerne i kampagnen var blandt andet etablering af projekt ”Natteravne”korps af forældre i gule jakker, der ønsker at sikre deres unge en tryg aften i byen. Hertil kommer udvikling af undervisningsmateriale, uddannelses forløb etc. – alt udarbejdet i tæt samarbejde med frivillige, kommuner, politi og ministerier.

 • Herudover har jeg været konsulent med opgaver og ansvar for udvikling og implementering af et større boligsocialt projekt ”På Tværs” - primært omkring integration af indvandrere. Projektet har involveret mere end 50 virksomheder, organisationer og institutioner i det første delprojekt i Roskilde. Projektet er støttet med 1 mill.kroner fra By- og Boligministeriet.

 • ”På Tværs ” projektets 2. del foregik i Nykøbing F. efter samme principper som i Roskilde. Projekterne sættes i værk med udgangspunkt i lokale ønsker, behov og ressourcer.

 • For Det kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension har jeg i Jøp,Ove & Myrthu i 2000 og 2001 været projektleder med ansvar for udvikling og implementering af en større kampagne til forebyggelse af hæleri. Kampagnen ”Henrys Hælerbar” blev  implementeret i  Århus og i Aalborg i et tæt samarbejde med det lokale Politi, kommunerne og erhvervslivet. Kampagnen besod af video, TV reklamer, aviser, sang, annoncer, busstreamers, hjemmeside, go-cards, plakater og en ombygget pølsevogn. Herudover har videoen været vist i banker, magasin, posthuse, butikker m.m. Projektet er nomineret til Kommunikationsprisen 2000 og har modtaget en europæisk pris som et af Europas bedste kriminalpræventive forebyggelsesprojekter. ”Henrys Hælerbar” modtog IAA Prisen ”Columbusægget” som årets bedste offentlige kampagne i 2001.


1997 -  1996

 • Kommunikationsansvarlig i HjerneÅret 1997. Udviklet mediestrategi og samarbejdet med landsdækkende aviser og TV omkring dækning af HjerneÅrets aktiviteter – bl.a. udstilling i Experimentarium, kunstkalender, pressemøder, pjecer, bøger, konferencer, skolebogsmaterialer, togudstilling, TV og radio programmer m.m. Kampagnen blev udviklet i et tæt samarbejde med frivillige organisationer, patientforeninger, journalister, læger, forskere, kunstnere og enkeltpersoner


1996 - 1991

 • Informationschef i Ældre Sagen og Ældrefonden samt ansvarshavende redaktør for foreningens blad. Herudover også redaktør for fondens forlagsvirksomhed.

I Ældre Sagens regi har jeg arbejdet med større informations- og presse tiltag i et samarbejde med politikere, medarbejdere, frivillige og journalister for at bekæmpe myter og fordomme i forbindelse med ældrepolitikken. Også et større informations­projekt omkring demens, har jeg arbejdet med.


1991 - 1986

 • Sekretariatschef i AIDS-fondet. I et samarbejde med en bestyrelse etablerede jeg AIDS-Fondets sekretariat og kontaktede Susse Wold mhp større synlighed og accept af AIDS og mennesker berørt af sygdommen. Udviklede og igangsatte  fondets aktiviteter omkring information, forskning og patientstøtte  gennem strategisk kommunikationsarbejde og praktisk ”arbejde i marken”.

 • Udviklede og implementerede i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen og amterne i Danmark  de såkaldte ”Cen-Lok” kampagner, der bygger på et tværfagligt samarbejde i lokalområdet.
 • Herudover bestod arbejdet i etablering af selvhjælpsgrupper, besøgstjenester for HIV-positive og AIDS syge, medvirke ved udvikling og afvikling af fakkeltog, koncerter, pladeudgivelser, pjecer og plakater.
  Også ansvaret for fondets fundraising var en del af arbejdet.

 • I samme periode skrev jeg også en række pjecer om kvinder og hiv samt medvirkede i udviklingen af en tegneserie ”Oda og Ole”.

1986 - 1984

 • Journalist på Amtsrådsforeningens tidsskrift Danmarks Amtsråd. Arbejdet bestod primært i udvikling af og artikelskriveri i store temanumre omkring – Særforsorgen, Distriktspsykiatri, udviklingen indenfor sygehuse, miljøet og AIDS. Herudover arbejdede jeg sammen med den politiske og administrative ledelse i amterne i udvikling af større informationskampagner.

Netværk:

 • Jeg er aktiv i flere mindre netværk indenfor kommunikation, filmproduktion , forebyggelse og konsulentarbejde og deltager jævnligt i arrangementer i andre netværkssammenhænge.

Uddannelse/kursusforløb:

 • Jesper Troels Jensens kursus i retorik. 2006
 • Anne Dicksons kursusforløb i ”Følelsernes Sprog”. 2006
 • Jacob Lindeblad kursus i rådgivnings- og undervisningsteknik. 2006
 • Roger Greenaway kursusforløb i “Reviewing”. 2005
 • Efteruddannelseskursus I Strategisk Kommunikation på Danmarks Journalist Højskole. 1992
 • ”Journalistisk læretid” på  bl.a. Nørrebro Avis, Berlingske Officin og tidsskriftet Danmarks Amtsråd.
 • 1.del af Engelskstudiet på RUC. 1983
 • Humanistisk Basisuddannelse fra RUC. 1982
 • Proficiency eksamen fra Cambridge University.  England 1979
 • Sproglig studentereksamen fra Vestre Borgerdyd. 1978

Hæderspriser:

 • ColumbusÆgget for den bedste offentlige kampagne i Danmark i 2001
 • Europæisk pris – crimeprevention award - 2002
 • Nomineret til kommunikationsprisen i Danmark i 2000

Privat:

Jeg er 48 år, gift med  51 årig civilingeniør. Vi har til sammen tre sønner på 29, 26 og 18 år. Alle i gang med uddannelse. Vi bor i Ballerup ved Hareskoven. Med en stor familie og begge med et engageret selvstændigt arbejdsliv er der udover spændende arbejdsopgaver kun tid til gåture i skoven med hunden, cykelture, mange gode venner, lidt maleri, gode bøger, sommerhus ved Vesterhavet og rejser.

Jette Friis O’Bróin ٠ Moselodden 5 ٠ 2750 Ballerup
Tlf. 44 66 65 65
Mobil 21 22 20 60
Fax.   44 66 65 95
e.mail – Jette@jfo.dk.

Kontor : c/o Mandag Morgen, Valkendorfsgade 13,
1009 København K.
www.JFO.dk , www.kommunikationseksperterne.dk, www.jetteogjette.dk